Erhvervserfaringer

2017                         Stifter Jael Lauritzen Familierådgivning

2015 – 2017             Underviser/behandler, Basen Skole. Børn og unge med ASF, ADHD og forskellige angstlidelser. Primært ansvar for        hjemmeundervisningsdelen med vejledning af forældre.

2006 – 20015           Specialskolelærer 7.-9 og 10. klasse, SSP-lærer og ordblindespecialist, Kongevejsskolen, Allerød. Unge fra sårbare familier, der ikke kunne hjælpes i den almindelige folkeskole.

2005 – 2006             Heldagsskolelærer 4.-7. klasse, Heldagsskolen i Søllerød. Barselsvikariat. Børn fra sårbare familier, der ikke kunne hjælpes i den almindelige folkeskole. Nogle havde diagnoser som ASF og ADHD.

2002 – 2005             ”Ikke uddannet” lærer på Skovlyskolen i Søllerød. Primært i specialklasserækkens 1.-3. klasse, for elever med en begavelse under normalområdet, samt historie, engelsk og billedkunst i en almindelig 5. klasse.

1998 – 2002             Skrædderelev hos skræddermester Susse Thorseng og Peter Undén og på Det Kongelige teater.

1991 – 1998             Danser og danselærer – salsa og merengue. Rytmisk Aftenskole, samt ved festivaler og private arrangementer

1990 – 1991             Støttepæd.medhjælper, Vidarskolens legestue. Hjælper for normaltbegavet, spastisk lammet pige.

1988 – 1995             Kirkesanger.

1986 – 1988             Bogopsætter på Brønshøj bibliotek.

Uddannelse

2014 – 2019             Familie- og psykoterapeutuddannelsen, Dansk Familieterapeutisk Institut.

2013 – 2014             Relationscoach. Metode til løsning af indre og ydre relationelle konflikter, Skyggekompagniet

2013                        Pædagogisk mindfulness instruktør, 84 timer, Family Lab.

2011                        Modulopbygget uddannelse i kognitiv terapi og metode, 45 timer, seminarer.dk

2006 – 2010            Heldagsskolernes efteruddannelse, modul 1-4, 120 timer. Professionshøjskolen, København

2004 – 2005            Svømmelærer, KDAS

2003 – 2005            Meritlærer, KDAS med linjefag i engelsk og håndarbejde

1997 – 2002            Skrædderelev, Det Kongelige Teater, skræddermester Susse Thorseng og Peter Undén.

1995 – 1996            BA engelsk og spansk erhvervssprog, 1. og 2. semester.

1993 – 1995            Student, 2-årigt studenterkursus.

1977 – 1990            Vidarskolen, Rudolf Steinerskole i Gentofte.

Kurser

2013                       Løsningsfokuseret terapi i psykiatrisk praksis, Ved Ben Furman, Seminarer.dk

2012                       Spiseforstyrrelser og selvskade hos børn og unge, seminarer.dk

2010                       Mindfulness basic, 28 timer. Leadership in Time.

2009                       Selvskadende adfærd hos børn og unge, Psykiatrifonden.

2007                       Specialundervisning i dansk, CVU Kbh.

2006                       Jeg Kan – løsningsfokuseret arbejde med børn, ved Ben Furman.

Sprog

Dansk                     Perfekt i retskrivning og grammatik (modersmål).

Engelsk                   Skriver og taler engelsk flydende.

Skandinavisk          Kommunikerer ubesværet med både svenskere og nordmænd.

Spansk                   God forståelse, taler på udvidet turistniveau.

Tysk                       Taler på turistniveau.

 

Menu